A.R. Katana

Residence

Qyteti
Gjilan
Data e ndërtimit
2017
Invesitori
A.R. Katana
A.R. Katana Residence Kompleksi Banesor

Materialet e përdorura në ndërtimin e objektit janë sipas standardece europiane, dhe janë të testuara vazhdimisht nga istitute të licensuara. Kombini i materialeve të krijuara nga dora e njeriut me ato të natyres, gjithmonë japin rezultate të tilla mahnitëse.
Ne ju ofrojme mënyrë të re të jetesës.

Më shumë informacione ? Na kontaktoni !

Çka ne posedojmë !